0

Huvudbromscylinder med bromsvätskebehållare Chatenet Jdm

699 kr

En huvudbromscylinder med tillhörande behållare för bromsvätskan till 

Chatenet CH26 och

Jdm Aloes, Roxsy samt Xheos.