• Fri frakt över 1999 SEK
  • Frågor? 📱010-330 02 59
Handla som

Köpvillkor

Handel via webbshopen är reglerad av gällande standardiserade konsumentlagstiftningar.  Villkoren i detta avtal ska inte ses som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan fastställer parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter vid handeln. För fullständiga villkor, se Konsumentverkets vägledning (Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler), samt Konsumentköplagen (i de fall det är tillämpligt). 

1. Definitioner

Säljare: SCP Mopedbilsdelar AB (orgnr. 559252-4952), som levererar produkter och tjänster till köparen. Härefter benämnt som “vi”, “oss”, eller “företaget”. 

Köpare: Den person eller organisation som lägger en order på produkter eller tjänster via en av SCP Mopedbilsdelar AB tillhandahållen försäljningskanal. 

Säljare och köpare kan också benämnas gemensamt som “Parterna” och enskilt som “Part”. 


2. Leveranstider

Alla produkter i webbshopen har en lagerstatus som visar om produkten finns i lager eller inte. Som huvudregel har varor märkta med “I lager” en leveranstid på 1-4 arbetsdagar. Utöver denna status finns andra statusar som kan gälla för varje produkt, exempelvis om varan är slut i lager, på väg in i lager, eller om varan har en förlängd leveranstid av någon anledning. I de fall varor med olika leveranstid beställs, kommer varorna samlas till en försändelse som skickas när den sista varan kommit in i lager. Lagerstatusar ska endast ses som indikationer, och kan under inga omständigheter garanteras. I de fall en garanterad lagerstatus krävs, rekommenderas att köparen kontaktar oss först. 


Alla leveranstider ska ses som indikationer, och är baserade på genomsnittliga leveranstider för tidigare försändelser. Vi kan inte hållas ansvariga i de fall leveranstiden är längre eller kortare än estimatet. Vi friskriver oss allt ansvar för förseningar som uppstår på grund av omständigheter utom vår kontroll. 

3. Priser

Priserna som är angivna på sidan omfattar inte extra kostnader som kan påföras vid exempelvis nyttjande av tredje parts betaltjänst, förseningsavgifter eller liknande. En fraktavgift tillkommer på alla beställningar, utom de som avhämtas av köparen, eller omfattas av “Fri frakt” enligt vad som presenteras i kassan före köp. Återbetalning av ej nyttjad rabatt är inte möjlig efter köptillfället. Alla produkter och tjänster på hemsidan säljes med 25% moms enligt gällande lag. Undantag görs med stöd av rådande lagstiftning i de fall det är tillämpligt. Genom “Handla som”-funktionen är det möjligt att visa priserna med och utan moms, även om den i förekommande fall räknas på innan slutfört köp.

4. Order

Alla beställningar är bindande för köparen. Köparen måste vara minst 18 år, eller ha målsmans tillstånd. Vid retur gäller returvillkoren (6. Retur). Vi förbehåller oss rätten att i samråd med köparen avbryta eller ändra innehållet i en beställning, och kreditera kunden, i de fall en eller flera produkter inte kan levereras på grund av (men inte begränsat till) leveransproblem, felaktigt lagersaldo eller andra faktorer utanför vår kontroll. 

5. Frakt och fraktkostnader

För företagskunder kan avvikande leveransvillkor gälla. Ordinarie fraktpriser i enlighet med vad som presenteras i kassan påförs alla beställningar. För stora, tunga eller på annat sätt skrymmande varor kan andra leveranskostnader tillkomma. Vi förbehåller oss rätten att i samråd med köparen retroaktivt ändra fraktkostnaden i de fall den beräknats fel i kassan. För leveranser till ombud eller paketbox (eller liknande), används det aktuella fraktbolagets principer för val av utlämningsställe. Det innebär vanligtvis (men inte alltid) att leverans sker till det närmsta ombudet. Vi hålls ej ansvariga i fall där ett paket (utan speciellt önskemål från köparen) levererats till annat ombud än det köparen tänkte sig. I vissa fall är det möjligt att i efterhand ändra ombud, och i det fallet belastas köparen med aktuella kostnader för detta. I de fall en försändelse inte hämtas ut i tid, kommer faktiska kostnader (upp till 350 kr) att debiteras köparen för de extra kostnader det medför oss. Försändelser som ej hämtats ut i tid och därmed returnerats omfattas inte av öppet köp eller ångerrätt, utan behöver (enligt 6.) anmälas först. Har köparen som önskemål att få delarna utskickade igen, är det möjligt att lösa mot extra leveransavgift.  

6. Returer och öppet köp

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt till öppet köp i 14 dagar från det att du mottagit varan. För att erhålla ångerrätt ska köparen alltid kontakta oss via e-post för bland annat utvärdering och returinstruktioner så tidigt som möjligt. Vid godkänd retur står köparen för fraktkostnaderna, skicket och att varorna kommer fram. Vi rekommenderar användning av ett spårbart fraktalternativ. Retur ska skickas direkt till instruerad leveransadress, och inte till ombud, om inte annat avtalats. Att inte hämta ut en försändelse betraktas inte som öppet köp, och kommer debiteras köparen enligt tidigare kapital för de extra kostnader som det medför. Returer som är mottagna utan tidigare kontakt eller som inte längre omfattas av ångerrätt eller särskilt villkor, kommer varken krediteras eller att skickas tillbaka till kunden. För att ångerrätt ska gälla behöver samtliga returnerade produkter vara i nyskick, och i förekommande fall ha kvar sitt emballage. Vi förbehåller oss rätten att neka återbetalning om skicket på varorna inte är godtagbart. Öppet köp/ångerrätt gäller inte för specialbeställda tjänster eller varor, och inte heller för varor som är av sådan karaktär att dess funktion kan anses osäker även om det exteriöra skicket är bra, exempelvis (men inte begränsat till) elektriska detaljer eller varor som är fryskänsliga. I de fall köparen har nyttjat volymrabatt eller liknande, och returnerar varor så att antalet faller under gränsen för aktuell rabatt, justeras priset uppåt till gällande kostnad per vara. 

7. Betalningsvillkor

Qliro är vår betalleverantör och hanterar betaltransaktioner i kassan. När du väljer Swish ser du därför att betalmottagaren är Q* följt av vårt namn, vilket betyder att det är Qliro som är mottagare av pengarna för köpet och hanterar betalningen åt oss. För samtliga betalningar som sker via Qliro gäller deras separata villkor, vilket godkänns i samband med köp. 

För övriga betalmetoder gäller deras respektive villkor. Företagskunder kan välja att betala via faktura, utställd av oss. Betalningsvillkor på 30 dagar netto gäller. Vi förbehåller oss rätten att kreditpröva, och i nödvändiga fall och utan vidare förklaring även neka order med faktura om betalningsförmågan inte anses tillfredsställande. Om betalning inte erläggs i tid debiteras påminnelseavgift på 60 kr per tillfälle, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka möjligheten att handla på faktura vid upprepade betalningssvårigheter eller förseningar. Vid utebliven betalning av faktura enligt rådande betalningsvillkor och 2 veckor efter att första påminnelseavgiften är utställd, förbehåller vi oss rätten att skicka ärendet vidare till Kronofogden för att erhålla betalning.

8. Reklamationer och transportskador

Enligt gällande konsumentlagstiftning i Sverige har köparen om den är privatperson rätt att klaga på fel på en vara i upp till 3 år från den dag denne tog emot varan, undantaget slitageprodukter, specialbeställda produkter eller begagnade produkter. Felet måste reklameras inom 2 månader från att det upptäcktes, annars är reklamationen ogiltig. För att varan ska anses vara felaktig måste felet vara ursprungligt. Det innebär att felet måste ha funnits när varan togs emot. En vara räknas inte som felaktig om köparen orsakat felet, exempelvis genom att använda eller monterat varan på felaktigt sätt. Om en reklamation godkänns har köparen som huvudregel rätt till att få felet åtgärdat, vilket exempelvis kan ske genom leverans av en ersättningsprodukt. Observera att vår rätt att ersätta kund med en ny likvärdig vara kvarstår även om kund under reklamationsprocessen köpt en likvärdig vara från tredje part utan vårt godkännande. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten är fri från fel. Har köparen mottagit en feltillverkad produkt med ett konstaterat fel åtar vi oss rätten att ersätta köparen för detta. Vi har rätt att i första hand åtgärda felet på aktuell vara, eller ersätta kund med en likvärdig produkt. I detta fall står vi för samtliga hanteringskostnader Vid skadat gods ska skadan anmälas till oss via e-post så att reklamation och ett returärende kan upprättas. Godset får under inga omständigheter returneras, repareras eller på något sätt ändras utan godkännande från oss först. Detta på grund av att dokumentation av godsets skick vid ankomst måste föreligga i samband med vidare reklamation till fraktbolag. Om villkoren inte efterlevs förbehåller vi oss rätten att neka ersättning för skadan. För företagskunder gäller inte konsumentköplagens utan istället köplagen. Företagskunder har istället reklamationsrätt i 1 år, undantaget slitageprodukter, specialbeställda produkter eller begagnade produkter, där ingen garantirätt gäller.

9. Reklamationer och transportskador

Vi följer de bestämmelser kring konsumenträtt som fastställs av konsumentköplagen. Det innebär att konsumenter har rätt att klaga på fel i upp till tre år från det att varan levererades. Felet måste reklameras inom 2 månader från det att felet upptäcktes.  För att varan ska ses som felaktig, så måste felet vara ursprungligt och ha funnits redan vid leverans av varan. En vara räknas inte som felaktig om köparen själv orsakat felet, genom exempelvis felaktig användning. I händelse av fel, så har vi rätt att i första hand erbjuda en lösning för felet. Det kan exempelvis vara leverans av en ny vara, eller att vi kostnadsfritt åtgärdar felet på annat sätt. Går det i sista hand inte att lösa felet, har vi rätt att häva köpet och återbetala köparen på samma sätt som betalningen gjordes, eller annan metod som parterna kommer överens om. 

Vid mottagande av leveranser är det viktigt att uppmärksamma skicket på godset. I händelse av synlig skada vid leverans, ska detta omedelbart anmälas till transportbolaget. Vi rekommenderar även att köparen kontaktar oss skriftligen så snart som möjligt, då köparen mottagit varor som blivit skadade under transport. Godset får under inga omständigheter returneras, repareras eller på något sätt ändras utan godkännande från oss först. Detta eftersom godsets skick vid mottagande måste kunna dokumenteras i samband med reklamation till fraktbolag. Om villkoren inte efterlevs förbehåller vi oss rätten att neka all form av ersättning för skadan. Vi friskriver oss alla krav på ersättning för annan skada som uppstått på grund av transportskada eller andra felaktigheter med leveransen utom vår kontroll. 

10. Tvist och lagval

Samtliga villkor ska endast ses som komplement till tvingande lagstiftning. Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Vid eventuell tvist ska den i första hand försöka utredas internt, och i de fall det inte är möjligt utredas via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi följer den rekommendation som ges av ARN. Olösta tvister ska prövas av svensk domstol. 

11. Copyright

Allt material på denna webbsida är SCP Mopedbilsdelar AB:s eller dess licensgivares egendom, som är skyddad av lagar beträffande upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, varumärken, företagsnamn, produktnamn, produktbeskrivningar, bilder, grafik, design, layout och annat innehåll. Det är utan skriftligt godkännande från oss olagligt att reproducera, sprida, kopiera, publicera eller på annat sätt att, kommersiellt eller privat, använda sig av ovan beskrivna egendomar. 

12. Övrigt

Bilder på produkter ska endast ses som exempel. Vi förbehåller oss rätten att bilderna ej motsvarar den verkliga produkten till utseende, om ej annat anges. Alla produkter som marknadsförs på hemsidan är som huvudregel tillverkade av tredje part, om inte annat anges. Är en produkt märkt som "originaldel", är dock produkten i samtliga fall tillverkad av angivet märke.  Det är köparens ansvar att säkerställa att berörd produkt passar till specifik modell av mopedbil. Vid några som helst oklarheter eller frågor angående kompatibilitet, rekommenderar vi kund att kontakta oss först. För att förenkla processen att hitta rätt delar har vi tagit fram ett verktyg som filtrerar produkter baserat på registreringsnummer. Även om verktyget är menat att vara så precist som möjligt så finns vissa begränsningar, och det ska primärt ses som ett hjälpmedel och inte en avgörande faktor. Aktuella begränsningar publiceras i anslutning till inmatningsrutan för registreringsnummer. SCP Mopedbilsdelar AB kan inte hållas ansvariga i fall där kund inte tagit aktuella begränsningar i beaktning före användare och slutförande av köp med hjälp av verktyget. Vi förbehåller oss också rätten att ändra och omformulera dessa begränsningar löpande, allt eftersom verktyget utvecklas.  

13. Integritetspolicy (GDPR)

Genom att använda våra tjänster eller genom att slutföra ett köp hos oss godkänner du vår integritetspolicy och vår behandling av  dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs av villkoren. Du kan läsa de fullständiga villkoren här: https://smallcarparts.se/sv/page/integritetspolicy

Genom köp eller användning av webbutiken i övrigt på ett sådant sätt att avtalen kan anses vara gällande godkänner du ovan nämnda villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller omformulera villkoren vid behov.